Vi kjører for deg!

Vi reiser mer og vi reiser lenger. Siden 60-tallet har antall reiser blitt fire ganger så mange, og vi reiser over fire ganger så langt. Reiser med kollektivtransport utgjør omtrent ti prosent av dette og av all kollektivtransport er det buss vi kjører aller mest. To av tre kollektive reiser i Norge går med buss.

Vi jobber hver dag for å gjøre reisen din til en positiv opplevelse - før, under og etter reisen! Vi kjører for deg!

Norges største busselskap

Nettbuss er et av de største busselskapene i Norden, med virksomhet i Norge og Sverige. Vi har ca 113 millioner passasjerer i året, omsetter for 6 milliarder kroner, har 3300 busser og 7.400 medarbeidere.

Nettbuss er et heleid datterselskap i NSB-konsernet, og har historie tilbake til 1925 ved etableringen av Selburuta. Våre aner kan allikevel spores tilbake til den første buss ruta som ble etablert i Norge på Møre i 1908. 

Nettbuss består i dag av flere datterselskaper i hele Skandinavia. 

kart nettbuss.no red 7.1.16.jpg